Varför känner jag mig alltid svag och trött?


I de flesta fall finns det en anledning till tröttheten. Det kan vara allergisk rinit, anemi, depression, fibromyalgi, kronisk njursjukdom, leversjukdom, lungsjukdom (KOL), en bakteriell eller virusinfektion eller något annat hälsotillstånd. Om så är fallet är de långsiktiga utsikterna goda. Varför känner jag mig alltid trött och svag?Psykiska tillstånd Trötthet är ett av de klassiska symtomen på depression, som ofta orsakar att drabbade tillbringar många vakna timmar i sängen. …Fysiska tillstånd En infektion kan orsaka överdriven trötthet och, när den är allvarlig, en känsla av svaghet. …Livsstilsfaktorer De flesta amerikaner lyckas inte få de sju till åtta timmars sömn som behövs varje natt för optimal hälsa. …Medicinering …


Publicerat

i

av

Etiketter: