Vad sa Gandhi om vänlighet?


”De enklaste snällhetshandlingarna är mycket kraftfullare än tusen huvuden som böjer sig i bön.” Mahatma Gandhi-citat om vänlighet Absolut sanning Missbruk Acceptans Agerande Aktivism Missbruk Motgång Närhelst du konfronteras med en motståndare. Erövra honom med kärlek.

Vad sa Mahatma Gandhi om vänlighet?

Som Gandhi Ji träffande sa, ”det allra första steget i icke-våld är att vi i vårt dagliga liv, som mellan oss själva, odlar sanning, ödmjukhet, tolerans, kärleksfull vänlighet”.

Vad är Gandhis berömda linje?

”Var den förändring du vill se i världen.” ”Ett uns tålamod är värt mer än ett ton predikande.” ”På ett skonsamt sätt kan du skaka världen.” ”En nations storhet och dess moraliska framsteg kan bedömas utifrån hur dess djur behandlas.”

Vad är ett citat av vänlighet?

”Ingen snäll handling, hur liten den än är, är någonsin bortkastad.” ”Konstant vänlighet kan åstadkomma mycket. När solen får isen att smälta, får vänlighet att missförstånd, misstro och fientlighet avdunsta.” ”En enda handling av vänlighet kastar ut rötter åt alla håll, och rötterna växer fram och skapar nya träd.”

Vad sa Gandhi om Lycka?

”Lycka är när det du tänker, vad du säger och vad du gör är i harmoni.”


Publicerat

i

av

Etiketter: