Vad är exemplet på barriär?


En barriär är något som ett staket eller en mur som sätts på plats för att hindra människor från att lätt förflytta sig från ett område till ett annat.

Vad förklarar barriären?

substantiv. bar·​ri·​er ˈbar-ē-ər. : något (som staket, räcke eller naturligt hinder) som blockerar vägen. : något oväsentligt som håller isär eller gör framsteg svåra.

Vad är en barriär för någon?

allt som blockerar eller hindrar materialflödet – något som försenar eller hindrar en person från att uppnå ett uppsatt mål eller mål. Psykologiskt sett kan en barriär begränsa dig individuellt eller som grupp på sätt som är mentala, känslomässiga eller beteendemässiga.

Vilket av följande är ett exempel på fysisk barriär?

Exempel på fysiska barriärer inkluderar: Steg och trottoarkanter som blockerar en person med rörelsehinder från att komma in i en byggnad eller använda en trottoar; Mammografiutrustning som kräver att en kvinna med rörelsehinder står upp; och.

Vilka är de fysiska hindren?

En fysisk barriär för kommunikation kan definieras som ett element eller en fysisk faktor som fungerar som en distraktion för att hindra kommunikationsflödet. En fysisk barriär kan vara naturlig eller människagjord och är lätt att upptäcka. Buller, dålig arkitektur och stängda dörrar är alla fysiska hinder för att lyssna.


Publicerat

i

av

Etiketter: