Kategori: Uncategorized

  • Vilka är de 5 inkomstklasserna?

    Vilka är de 5 inkomstklasserna?

    Utifrån den informationen delar de upp inkomsttagare i olika klasser som fattiga, lägre medelklass, medelklass, övre medelklass och rika. Inkomstgränserna som delar upp dessa inkomstintervall kan ändras från år till år och mellan metoder, men här är en känsla av var de står, enligt nyare data. Ett objektivt sätt som vissa forskare delar in individer […]

  • Vad tycker män är mest attraktiva hos en kvinna?

    Vad tycker män är mest attraktiva hos en kvinna?

    Ingenting lyser starkare än självförtroende och att vara mer än bekväm precis som du är. Att se en kvinna vara säker på sin egen hud är något som en man helt enkelt inte kan se bort från. Inte att förglömma – ett gott leende räcker långt! Vad gör en kvinna attraktiv för en man? Enligt […]