Kategori: Människor

  • Vilken medicin hjälper mot ilska?

    Vilken medicin hjälper mot ilska?

    SSRI som har visat sig hjälpa mot ilska inkluderar citalopram (Celexa), fluoxetin (Prozac), sertralin (Zoloft), bland andra. Sertralin verkar ha de mest stödjande data. Andra klasser av antidepressiva medel, som serotonin-noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI), används inte i stor utsträckning för att behandla ilska.

  • Vad orsakar en arg personlighet?

    Vad orsakar en arg personlighet?

    Vad orsakar ilska problem? Många saker kan utlösa ilska, inklusive stress, familjeproblem och ekonomiska problem. För vissa människor orsakas ilska av en underliggande störning, såsom alkoholism eller depression. Ilska i sig betraktas inte som en störning, men ilska är ett känt symptom på flera psykiska tillstånd. Ilska kommer från en mängd olika källor och kan […]