Kategori: Kvaliteter

 • Kan förlorade känslor komma tillbaka?

  Kan förlorade känslor komma tillbaka?

  Även om ert förhållande har varit inaktuellt i flera år, om ni båda är villiga att lösa saker trots att ni tappar känslor för varandra, kan det så småningom komma tillbaka. Lita på mig på det här: känslor av ”kärlek” kommer och går, det ebbar ut och rinner. Kan du återfå förlorade känslor för någon? […]

 • Vilka är de tre typerna av ilska?

  Vilka är de tre typerna av ilska?

  Det finns fyra typer av ilska som kan hjälpa människor att förstå hur känslan fungerar i deras liv: lång, kort, varm och kall. Vilka är de fyra typerna av ilska? Det finns fyra typer av ilska som kan hjälpa människor att förstå hur känslan fungerar i deras liv: lång, kort, varm och kall. Vilka är […]

 • Är medkänsla lärd eller nedärvd?

  Är medkänsla lärd eller nedärvd?

  Svaret är definitivt ja, medkänsla är både medfödd och kan läras in och förstärkas. Är medkänslan nedärvd eller inlärd? Svaret är definitivt ja, medkänsla är både medfödd och kan läras in och förstärkas. Kan medkänsla tränas och läras? Är vänlighet inneboende eller lärd? Vänlighet är en egenskap som verkar inneboende hos människor. Liksom de flesta […]

 • Vilka är 5 egenskaper hos en bra människa?

  Vilka är 5 egenskaper hos en bra människa?

  Många samtida personlighetspsykologer tror att det finns fem grundläggande dimensioner av personlighet, ofta kallade ”Big 5” personlighetsdrag. Dessa fem primära personlighetsdrag är extraversion (även ofta stavat extroversion), behaglighet, öppenhet, samvetsgrannhet och neuroticism. Vilka är 5 egenskaper som kan definiera en person? Många samtida personlighetspsykologer tror att det finns fem grundläggande dimensioner av personlighet, ofta kallade […]

 • Vilka egenskaper gör en snäll person?

  Vilka egenskaper gör en snäll person?

  VÄNLIGHET innebär att vara omtänksam, artig, hjälpsam och ha förståelse för andra. Visa omsorg, medkänsla, vänskap och generositet. Behandla andra som du vill bli behandlad. En snäll person visar omtanke om andras känslor och är hjälpsam och generös. Snälla människor är milda och tålmodiga med dem som behöver hjälp Snälla människor är milda och tålmodiga […]