Welk woord duurt 3 uur om te zeggen?


isoleucine is de chemische naam voor het eiwit van “titine”, ook wel bekend als “connectine”. Het grootste bekende eiwit dat uit 26.926 aminozuren bestaat, bestaat uit 189.819 letters en het kan ongeveer drie uur duren om het uit te spreken.

Welk woord heeft 3 uur nodig om uitgesproken te worden?

Het langste Engelse woord Het langste woord in het Engels heeft 189.819 letters en het duurt 3 uur om het uit te spreken. Dit is een technische term voor de chemische samenstelling van titine. Titine is het grootste bekende eiwit dat verantwoordelijk is voor het behoud van de passieve elasticiteit van de spieren.

Wat betekent Methionylthreonylthreonylglutaminylarginyl?

Dus wat is het woord? Wikipedia zegt dat het “Methionylthreonylthreonylglutaminylarginyl … isoleucine” is (benodigde ellipsen), wat de “chemische naam is van titine, het grootste bekende eiwit”. Er is ook enige onenigheid over de vraag of dit echt een woord is.

Welk woord duurt het langst om te zeggen?

Het is nu alleen bekend als Titin. Titine-eiwit werd in 1954 ontdekt door Reiji Natori. Vervolgens isoleerden Koscak Maruyama en collega’s in 1977 een elastisch eiwit uit spiervezels, dat ze connectine noemden.

Welk woord is 189 819 letters lang?

1. methionylthreonylthreonylglutaminylalanyl… isoleucine. Je ziet dat hier een weglatingsteken staat, en dat komt omdat dit woord in totaal 189.819 letters lang is, en het is de chemische naam voor het grootste bekende eiwit, titin.

Welk woord duurt het langst om te zeggen?

Het is nu alleen bekend als Titin. Titine-eiwit werd in 1954 ontdekt door Reiji Natori. Vervolgens isoleerden Koscak Maruyama en collega’s in 1977 een elastisch eiwit uit spiervezels, dat ze connectine noemden.

Wat betekent Lopadotemachoselachogaleokranioleipsano Pterygon?

Lopadotemachoselachogaleokranioleipsano…pterygon. 183. Een fictief gerecht met eten. Langste woord bedacht door een grote auteur, het langste woord dat ooit in de literatuur is verschenen. Verzonnen woord; niet in woordenboek; Oudgriekse transliteratie.

Wat betekent Eellogofusciouhipoppokunurious?

Nieuwe woordsuggestie. Extreem goed. Amerikaans jargonwoord. Een bijvoeglijk naamwoord van 30 letters dat “zeer goed, zeer fijn” betekent.

Hoeveel letters betekent pneumonoultramicroscopischsilicovolcanoconiosis?

1 Pneumonoultramicroscopischsilicovolcanoconiosis (vijfenveertig letters): een longziekte die wordt veroorzaakt door het inademen van silica of kwartsstof.

Is Supercalifragilisticexpialidocious het langste woord?

En eigenlijk is supercalifragilisticexpialidocious niet eens het langste woord in het Engels. Dit extra lange woord (dat ongeveer ‘fantastisch’ betekent) werd gepopulariseerd door de film Mary Poppins en werd uiteindelijk toegevoegd aan het woordenboek.

Waarom is 3 zo moeilijk uit te spreken?

Waarom is het zo moeilijk om drie uit te spreken? De moeilijkheid ligt in het uitspreken van twee moeilijke klanken: 1. “TH”-klank en 2. “R”-klank.

Wat is de moeilijkste zin om uit te spreken?

Deze tongbreker is door het Guinness Book of Records uitgeroepen tot ’s werelds moeilijkste tongbreker: de zesde zieke sjeik is de zesde schapenziek. Als die tongbreker een beetje te moeilijk was, zijn hier nog enkele andere die je thuis kunt proberen: ze verkoopt schelpen aan de kust.

Wat is de moeilijkste uitspraak?

Onomatopee Het woord onomatopee is een wirwar van klinkers en is waarschijnlijk het moeilijkste Engelse woord om uit te spreken. Het wordt uitgesproken als [on-uh-mat-uh-pee-uh], en het definieert een woord dat een geluid imiteert. Het achtervoegsel –poeia wordt uitgesproken als [pee–uh].

Welk woord duurt het langstzeg?

Het is nu alleen bekend als Titin. Titine-eiwit werd in 1954 ontdekt door Reiji Natori. Vervolgens isoleerden Koscak Maruyama en collega’s in 1977 een elastisch eiwit uit spiervezels, dat ze connectine noemden.

Wat is het langste Russische woord?

Is er een woord van 45 letters?

Het langste woord dat voorkomt in de meeste standaard Engelse woordenboeken is Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis met 45 letters. Onze definitie is “een longziekte veroorzaakt door inademing van zeer fijn silicaat- of kwartsstof”. De vermelding voor dit woord is te vinden in ons medisch woordenboek.

Hoe spreek je Aequeosalinocalcalinoceraceoaluminosocupreovitriolic uit?

Aequeosalinocalcalinoceraceoaluminosocupreovitriolic (AYK-wee-oh-SAY-lin-noh-kal-KAL-lin-noh-suh-RAY-see-oh-uh-LOOM-in-noh-soh-KOOP-ree-yoh-vit -tree-YOLL-lik) is een bijvoeglijk naamwoord dat ongeveer drie eeuwen geleden is bedacht om de eigenschappen van het kuuroordwater in Bath te verduidelijken.

Staat Hippopotomonstrosesquippedaliofobie in het woordenboek?

Hippopotomonstrosesquippedaliofobie is een van de langste woorden in het woordenboek – en ironisch genoeg de naam voor angst voor lange woorden. Sesquipedalofobie is een andere term voor de fobie.

Hoeveel letters is Hippopotomonstrosesquippedaliofobie?

Hippopotomonstrosesquippedaliofobie (36 letters) De sociale angst voor lange woorden staat bekend als hippopotomonstrosesquippedaliofobie.

Is Hippopotomonstrosesquippedaliofobie het langste woord in het Engels?

Hippopotomonstrosesquippedaliophobia, een woord van 36 tekens dat zogenaamd angst voor lange woorden betekent, staat ondanks zijn grote lengte niet officieel bekend als het langste woord in de Engelse taal.

Wat begint met P en eindigt met E?

“Postkantoor” begint met ‘P’, eindigt met ‘E’ en heefteen miljoen letters erin. Uitleg: Soms zijn logische vragen niet zo ingewikkeld om te beantwoorden, alleen logisch nadenken is nodig om het antwoord te vinden.

Wat is het kortste woord?

Het kortste woord is een. Sommigen vragen zich misschien af ​​wat het woord I is, aangezien het ook uit één letter bestaat. In geluid is a korter omdat het een monoftong is (bestaat uit één klinker), terwijl ik een tweeklank is. Beide bestaan ​​uit één letter in het Engelse schrijfsysteem, en in de meeste lettertypen is I de smalste letter.


Geplaatst

in

door

Tags: