Ποιο είναι το παράδειγμα του φραγμού;


Ένα φράγμα είναι κάτι όπως ένας φράκτης ή ένας τοίχος που τοποθετείται για να εμποδίσει τους ανθρώπους να μετακινούνται εύκολα από τη μια περιοχή στην άλλη.

Τι είναι το εμπόδιο εξηγήστε;

ουσιαστικό. bar·​ri·​er ˈbar-ē-ər. : κάτι (ως φράχτης, κιγκλίδωμα ή φυσικό εμπόδιο) που φράζει το δρόμο. : κάτι μη υλικό που κρατά χωριστά ή δυσκολεύει την πρόοδο.

Τι είναι εμπόδιο για κάποιον;

οτιδήποτε εμποδίζει ή εμποδίζει τη ροή υλικού – κάτι που καθυστερεί ή περιορίζει ένα άτομο από την επίτευξη ενός καθορισμένου στόχου ή στόχου. Ψυχολογικά, ένα εμπόδιο μπορεί να σας περιορίσει ατομικά ή ομαδικά με τρόπους που είναι διανοητικός, συναισθηματικός ή συμπεριφορικός.

Ποιο από τα παρακάτω είναι παράδειγμα φυσικού φραγμού;

Παραδείγματα φυσικών εμποδίων περιλαμβάνουν: Σκαλοπάτια και κράσπεδα που εμποδίζουν ένα άτομο με κινητικά προβλήματα να εισέλθει σε ένα κτίριο ή να χρησιμοποιήσει ένα πεζοδρόμιο. Εξοπλισμός μαστογραφίας που απαιτεί από γυναίκα με κινητική αναπηρία να στέκεται. και.

Ποια είναι τα φυσικά εμπόδια;

Ένα φυσικό εμπόδιο στην επικοινωνία μπορεί να οριστεί ως ένα στοιχείο ή ένας φυσικός παράγοντας που λειτουργεί ως απόσπαση της προσοχής για να εμποδίσει τη ροή της επικοινωνίας. Ένα φυσικό εμπόδιο μπορεί να είναι φυσικό ή ανθρωπογενές και είναι εύκολο να εντοπιστεί. Ο θόρυβος, η κακή αρχιτεκτονική και οι κλειστές πόρτες αποτελούν φυσικά εμπόδια στην ακρόαση.


Δημοσιεύτηκε

σε

από

Ετικέτες: