Hvad sagde Gandhi om venlighed?


“De enkleste venlighedshandlinger er langt stærkere end tusinde hoveder, der bøjer sig i bøn.” Mahatma Gandhi-citater om venlighed Absolut sandhed Misbrug Accept Handling Aktivisme Afhængighed Modgang Hver gang du bliver konfronteret med en modstander. Erobre ham med kærlighed.

Hvad sagde Mahatma Gandhi om venlighed?

Som Gandhi Ji rammende sagde, “det allerførste skridt i ikke-vold er, at vi i vores daglige liv, som mellem os selv, dyrker sandfærdighed, ydmyghed, tolerance, kærlig venlighed”.

Hvad er Gandhis berømte linje?

“Vær den forandring, du ønsker at se i verden.” “Et gram tålmodighed er mere værd end et ton forkyndelse.” “På en blid måde kan du ryste verden.” “En nations storhed og dens moralske fremskridt kan bedømmes ud fra den måde, dens dyr behandles på.”

Hvad er et venligt citat?

“Ingen venlig handling, uanset hvor lille, er nogensinde spildt.” “Konstant venlighed kan udrette meget. Når solen får isen til at smelte, får venlighed misforståelser, mistillid og fjendtlighed til at fordampe.” “En enkelt handling af venlighed kaster rødder ud i alle retninger, og rødderne springer op og danner nye træer.”

Hvad sagde Gandhi om lykke?

“Lykke er, når det, du tænker, det, du siger, og det, du gør, er i harmoni.”


Udgivet

i

af

Tags: