Hvad er eksemplet på barriere?


En barriere er noget som f.eks. et hegn eller en mur, der er sat på plads for at forhindre folk i at bevæge sig let fra et område til et andet.

Hvad er barriere forklare?

navneord. bar·​ri·​er ˈbar-ē-ər. : noget (som hegn, rækværk eller naturlig forhindring), der spærrer vejen. : noget ikke materielt, der holder adskilt eller gør fremskridt vanskeligt.

Hvad er en barriere for nogen?

alt, der blokerer eller hæmmer strømmen af ​​materiale – noget, der forsinker eller begrænser en person i at nå et fastsat mål eller mål. Psykologisk set kan en barriere begrænse dig individuelt eller som gruppe på måder, der er mentale, følelsesmæssige eller adfærdsmæssige.

Hvilket af følgende er et eksempel på fysisk barriere?

Eksempler på fysiske barrierer omfatter: Trin og kantsten, der blokerer en person med bevægelseshæmning i at komme ind i en bygning eller bruge et fortov; Mammografiudstyr, der kræver, at en kvinde med bevægelseshæmning står op; og.

Hvad er de fysiske barrierer?

En fysisk barriere for kommunikation kan defineres som et element eller en fysisk faktor, der virker som en distraktion for at hindre kommunikationsstrømmen. En fysisk barriere kan være naturlig eller menneskeskabt og er let at få øje på. Støj, dårlig arkitektur og lukkede døre er alle fysiske barrierer for at lytte.


Udgivet

i

af

Tags: