Rubrika: Kvality

 • Jaká je nejsilnější forma hněvu?

  Jaká je nejsilnější forma hněvu?

  Rozzuřený. Toto je fáze, kdy se cítíte zcela mimo kontrolu. Když váš hněv dosáhne tohoto bodu, můžete projevit destruktivní chování, jako je fyzické šlehání, nadměrné nadávky nebo vyhrožování násilím. Jak se nazývá silný hněv? Některá běžná synonyma vzteku jsou hněv, zuřivost, rozhořčení, hněv a hněv. Zatímco všechna tato slova znamenají „intenzivní emocionální stav vyvolaný nelibostí“, […]

 • Co řekl Shakespeare o laskavosti?

  Co řekl Shakespeare o laskavosti?

  Citát Williama Shakespeara o laskavosti z Jak se vám líbíJak se vám líbíJak se vám líbí, sleduje svou hrdinku Rosalind, když prchá před pronásledováním na dvoře svého strýce, doprovázená svou sestřenicí Celií, aby našla bezpečí a nakonec i lásku v Ardenském lese. ://en.wikipedia.org › wiki › As_You_Like_ItAs You Like It – Wikipedia: „Vaše jemnost nás […]

 • Co je Haphephobia?

  Co je Haphephobia?

 • Můžete dát 3 vlastnosti dobrého vůdce?

  Můžete dát 3 vlastnosti dobrého vůdce?

  Čestný – slouží ostatním – dobře komunikuje. Komunikace – Schopnost delegovat úkoly – Pozitivní. Důvěra – uznává zaměstnance – intuice. Špičkové vůdčí vlastnosti a dovednostiSebedůvěra Lídr musí dělat spoustu důležitých rozhodnutí a musí mít určitou míru sebedůvěry, když je do těchto pozic zasazen. …Pohon a motivace Jednou z nejdůležitějších vlastností dobrého vůdce je pohon. …Schopnost […]

 • Mohou se ztracené city vrátit?

  Mohou se ztracené city vrátit?

  I když je váš vztah roky zatuchlý, pokud jste oba ochotni věci vyřešit i přes ztrátu citů k sobě navzájem, může se to nakonec vrátit. Věřte mi v tomto: pocity „lásky“ přicházejí a odcházejí, ubývá a proudí. Můžete k někomu znovu získat ztracené city? Je skutečně možné obrátit se směrem k získání zpět lásky, kterou […]

 • Jaké jsou 3 druhy hněvu?

  Jaké jsou 3 druhy hněvu?

  Existují čtyři typy hněvu, které mohou lidem pomoci pochopit, jak emoce v jejich životě fungují: dlouhý, krátký, horký a studený. Jaké jsou 4 typy hněvu? Existují čtyři typy hněvu, které mohou lidem pomoci pochopit, jak emoce v jejich životě fungují: dlouhý, krátký, horký a studený. Jaké jsou 3 styly hněvu? Existují tři typy hněvu, které […]

 • Je soucit naučený nebo zděděný?

  Je soucit naučený nebo zděděný?

  Odpověď je definitivně ano, soucit je vrozený a lze se ho naučit a posílit. Je soucit zděděný nebo naučený? Odpověď je definitivně ano, soucit je vrozený a lze se ho naučit a posílit. Lze soucit trénovat a učit se? Je laskavost inherentní nebo naučená? Laskavost je vlastnost, která se zdá být lidským bytostem vlastní. Jako […]

 • Jakých 5 vlastností má dobrý člověk?

  Jakých 5 vlastností má dobrý člověk?

  Mnoho současných osobnostních psychologů se domnívá, že existuje pět základních dimenzí osobnosti, často označovaných jako osobnostní rysy „Big 5“. Těmito pěti primárními osobnostními rysy jsou extraverze (často psána také extroverze), přívětivost, otevřenost, svědomitost a neuroticismus. Jakých 5 charakteristik může člověka definovat? Mnoho současných osobnostních psychologů se domnívá, že existuje pět základních dimenzí osobnosti, často označovaných […]

 • Jaké vlastnosti dělají laskavého člověka?

  Jaké vlastnosti dělají laskavého člověka?

  LASKAVOST znamená být ohleduplný, zdvořilý, nápomocný a chápat ostatní. Projevovat péči, soucit, přátelství a štědrost. Chovej se k ostatním tak, jak bys chtěl, aby se oni chovali k tobě. Laskavý člověk projevuje zájem o city druhých a je nápomocný a velkorysý. Laskaví lidé jsou jemní a trpěliví k těm, kteří potřebují pomoc Laskaví lidé jsou […]