Rubrika: Empatie

 • jak poznáš jestli se klukovi líbíš?

  jak poznáš jestli se klukovi líbíš?

  Když se muži líbíte, pravděpodobně udělá maličkosti, jen aby vás viděl usmívat se. Může si ráno vzít vaši oblíbenou kávu a dát vám ji. Může si vyžádat vaši oblíbenou píseň, když tančíte se svou skupinou přátel. Nebo vám může jednoduše poslat memy, o kterých ví, že je milujete, nebo vám dokonce dát dárek. Jedním z […]

 • Je laskavost přirozená věc?

  Je laskavost přirozená věc?

  Pokud jste někdy přemýšleli, zda být laskavý byl lidskou přirozeností, výzkumníci možná našli odpověď. Studie naznačují, že lidská dobrota může být vrozená. Děti ve věku šesti měsíců mohou pochopit koncept chování, které je prospěšné pro ostatní, a pokud mají možnost volby, raději se stýkají s těmi, kteří pomáhají. Je laskavé přirozené? Pokud jste někdy přemýšleli, […]

 • Co způsobuje, že člověk nemá empatii?

  Co způsobuje, že člověk nemá empatii?

  Nízká emoční inteligence, syndrom vyhoření a stres Dlouhodobý stres může také vést k tomu, že někdo bude méně tolerantní k chování jiných lidí a má nižší kognitivní empatii. V některých případech může být emoční vyhýbání se také důvodem, proč se u někoho nemusí rozvíjet nebo praktikovat empatii. Jaká duševní nemoc způsobuje nedostatek empatie? Narcistická porucha […]

 • Jaké jsou překážky v poznání sebe sama?

  Jaké jsou překážky v poznání sebe sama?

  Konkrétně se zdá, že všímavost přímo řeší dvě hlavní bariéry sebepoznání: informační bariéry (tj. množství a kvalita informací, které lidé o sobě mají) a motivační bariéry (tj. ego-ochranné motivy, které ovlivňují, jak lidé zpracovávají informace o sobě). ). Jaké jsou překážky v poznání sebe sama? Konkrétně se zdá, že všímavost přímo řeší dvě hlavní bariéry […]

 • Jaké jsou dvě překážky pro sebe?

  Jaké jsou dvě překážky pro sebe?

  Velmi zjednodušeně řečeno, mentální bariéra je omezující přesvědčení nebo předpoklad, který o sobě máme, pokud jde o naše schopnosti, potenciál, sebehodnotu atd. Brání nám něco dělat nebo něco dělat, jako je například žádost o povýšení. , mluvení na veřejnosti, finanční investice, hubnutí atd. Co jsou duševní bariéry? Velmi zjednodušeně řečeno, mentální bariéra je omezující přesvědčení […]

 • Rodí se lidé s nízkou empatií?

  Rodí se lidé s nízkou empatií?

  Někteří lidé jsou empatičtější než jiní a nová studie odhalila, že významnou část toho, jak empatičtí jsme, je způsobena genetikou. Ve skutečnosti je podle výzkumu 10 procent rozdílů v empatii mezi lidmi způsobeno geny. Je nedostatek empatie genetický? Nová studie má tři důležité výsledky. Zaprvé se zjistilo, že to, jak jsme empatičtí, je částečně způsobeno […]

 • Narodili jste se bez empatie?

  Narodili jste se bez empatie?

  Empatie je naučené chování, i když schopnost pro něj je vrozená. Nejlepší způsob, jak přemýšlet o empatii, je vrozená schopnost, která potřebuje potřeby Termín informační potřeba je často chápán jako touha jednotlivce nebo skupiny najít a získat informace k uspokojení vědomé nebo nevědomé potřeby. https://en.wikipedia.org › wiki › Information_needsInformační potřeby – Wikipedii je třeba rozvíjet […]

 • Nemají někteří lidé empatii?

  Nemají někteří lidé empatii?

  Nedostatek empatie: Je to možné? Empatie existuje v celém spektru a ve většině případů zcela chybí – je pouze zmenšená. Protože empatie je schopnost, většina lidí ji dokáže rozvíjet. Nízká empatie neznamená, že se tak budete cítit navždy. Může mít člověk žádnou empatii? Psychopatie je porucha osobnosti charakterizovaná nedostatkem empatie a lítosti, povrchním afektem, lehkomyslností, […]

 • Je laskavost náboženství?

  Je laskavost náboženství?

  Islám: Péče o všechny živé tvory „Laskavost je jedním z univerzálních principů, kterých se drží všechny náboženské tradice,“ zdůrazňuje. „[V islámu] Prorok říká, že laskavost je znakem víry, a kdo není laskavý, nemá žádnou víru.“ Jaké náboženství je o laskavosti? Islám: Péče o všechny živé tvory „Laskavost je jedním z univerzálních principů, kterých se drží […]

 • Rodí se někteří lidé bez empatie?

  Rodí se někteří lidé bez empatie?

  Někteří lidé jsou empatičtější než jiní a nová studie odhalila, že významnou část toho, jak empatičtí jsme, je způsobena genetikou. Ve skutečnosti je podle výzkumu 10 procent rozdílů v empatii mezi lidmi způsobeno geny. S tím se rodíte. Empatie je nezbytná pro přežití lidstva. Ti, kteří ji nemají, jsou kategorizováni jako sociopati a psychopati. Můžete […]