Rubrika: Chování

 • Jak vypadá toxické chování?

  Jak vypadá toxické chování?

  Mezi toxické rysy toxického člověka patří nepodporující a nepříjemné chování, manipulativní, odsuzující, ovládající a sebestředný člověk. Takoví lidé mohou být příčinou různých negativních pocitů a emocí, které můžete prožívat, jako je deprese, úzkost, bezcennost a neštěstí. Jak vypadá toxické chování? Toxické chování skrývá nejistotu a nízké sebevědomí. Zároveň vykazuje narcistické vlastnosti, které kompenzují nedostatek sebelásky.…

 • Jak dostanu svou energii zpět?

  Jak dostanu svou energii zpět?

  Mnoho možných faktorů způsobuje chronickou únavu, jako jsou základní zdravotní stavy, nedostatek živin, poruchy spánku, příjem kofeinu a chronický stres. Pokud pociťujete nevysvětlitelnou únavu, je důležité promluvit si se svým lékařem, abyste našli příčinu. Proč je moje hladina energie tak nízká? Chronickou únavu způsobuje mnoho možných faktorů, jako jsou základní zdravotní stavy, nedostatek živin, poruchy…

 • Může být soucit slabost?

  Může být soucit slabost?

  Soucit Je Síla. Západní kultury mají tendenci vnímat soucit jako slabost. Zvedněte ruku, pokud jste slyšeli nějakou verzi tohoto: pokud jste soucitní, jste „příliš měkcí“ nebo „nemáte to, co je potřeba“, abyste toho dosáhli. Je soucit síla nebo slabost? Soucit je o odvaze a síle obrátit se k bolesti a potížím v nás samých nebo…

 • Je chudoba vinou chudých?

  Je chudoba vinou chudých?

  Určitou chudobu způsobuje lenost; k určité chudobě dochází tam, kde za ni nikdo nemůže, ale většina chudoby je výsledkem toho, co my jako jednotlivci děláme nebo neděláme. Je to smutné, ale sklízíme, co jsme zaseli. K chudobě dochází, když lidé nejsou dostatečně připraveni na to, aby si mohli vydělávat na živobytí a být členy společnosti.…

 • Co je v Americe považováno za střední třídu?

  Co je v Americe považováno za střední třídu?

  Jakých je 5 sociálních tříd? GallupGallupGallup, Inc. je americká analytická a poradenská společnost se sídlem ve Washingtonu, D.C. Společnost založená Georgem Gallupem v roce 1935 se stala známou svými průzkumy veřejného mínění prováděnými po celém světě.https://en.wikipedia.org › wiki › Gallup,_IncGallup, Inc. – Wikipedia již řadu let žádá Američany, aby se bez jakéhokoli vedení zařadili do…

 • Kdo žije více bohatý nebo chudý?

  Kdo žije více bohatý nebo chudý?

  Není divu, že ti, kdo mají větší bohatství, mají tendenci žít déle než ti, kteří mají méně. Pokud máte více peněz, pravděpodobně máte přístup k lepší zdravotní péči a také výživnějším potravinám. Také máte méně stresu ze starostí o peníze a stres je také faktorem úmrtnosti. Je většina světa bohatá nebo chudá? Jsou bohatí nebo…

 • Je lidské chování naučené nebo vrozené?

  Je lidské chování naučené nebo vrozené?

  Kromě reflexů, jako je tento, je lidské chování naučené – nebo alespoň ovlivněné zkušeností – spíše než vrozené. Je veškeré chování považováno za vrozené? Lidé jsou nejinteligentnější druhy a mají velmi málo vrozeného chování. Jediným vrozeným chováním u lidí jsou reflexy. Reflex je reakce, která nastává vždy, když je přítomen určitý podnět. Jak poznáme, že…

 • Je laskavost naučené chování?

  Je laskavost naučené chování?

  Laskavost je jednou z věcí, které jsou naučeným chováním. Čím více praktikujeme laskavost, tím více my a ostatní kolem nás máme tendenci praktikovat stejné chování. Je laskavost naučené chování? Laskavost je základní prosociální chování, které pomáhá dárci, příjemci a společnosti jako celku, ale v průběhu let projevujeme méně empatie a laskavosti. Veškerá naděje není ztracena,…

 • Co je laskavé chování?

  Co je laskavé chování?

  Laskavé činy jsou akty prosociálního chování tak jednoduché, jako je podání pomocné ruky, spolupráce nebo útěcha druhému, nebo tak složité jako sdílení s ostatními nebo zahrnutí diskriminovaných. Co je laskavé chování? Laskavost je druh chování, který se vyznačuje skutky štědrosti, ohleduplnosti, poskytování pomocníka nebo zájmu o druhé, aniž by se za to očekávala pochvala nebo…